Pastelaria - Monte Carlo Alimentos
Pastelaria

Pastelaria

AZEITONA PRETA AZAPA CALIB 16/20 BD 15KG (BD)

AZEITONA PRETA AZAPA CALIB 16/20 BD 15KG (BD)

AZEITONA PRETA AZAPA CALIB 16/20 BD 2KG  (BD)

AZEITONA PRETA AZAPA CALIB 16/20 BD 2KG (BD)

AZEITONA PRETA AZAPA CALIB 90/110 BD 2KG (BD)

AZEITONA PRETA AZAPA CALIB 90/110 BD 2KG (BD)

AZEITONA PRETA AZAPITA CALIB 32/36 BD 5KG (BD)

AZEITONA PRETA AZAPITA CALIB 32/36 BD 5KG (BD)

AZEITONA PRETA FATIADA BD 2KG (BD)

AZEITONA PRETA FATIADA BD 2KG (BD)

AZEITONA PRETA S/ CAROCO OLEA BLD 1.8KG (BD)

AZEITONA PRETA S/ CAROCO OLEA BLD 1.8KG (BD)

AZEITONA PRETA S/CAROCO BD 2KG (BD)

AZEITONA PRETA S/CAROCO BD 2KG (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 16/20 BD 2KG  (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 16/20 BD 2KG (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 24/28 BD 15KG (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 24/28 BD 15KG (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 24/28 BD 2KG (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 24/28 BD 2KG (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 24/28 BD 5KG  (BD)

AZEITONA VERDE CALIB 24/28 BD 5KG (BD)

AZEITONA VERDE FATIADA BD 2KG      (BD)

AZEITONA VERDE FATIADA BD 2KG (BD)

1 2 3 4 12
Entre em Contato